Download materiale

Her har du mulighed for at se og downloade følgende materiale

 

Tegningsblanket*

Central Investorinformation

Prospekt

 

Vedtægter

Forretningsmodel

 

Retningslinier for mangfoldigheden i bestyrelsen

Retningslinier for samfundsansvar og etik

Retningslinier for udøvelse af stemmerettigheder

 

 

* Tegningsblanketten er en skrivebar pdf fil, det virker dog kun på PC.

   Du skal gøre følgende:

  • Udfyld felter
  • Gem evt på egen PC
  • Udskriv
  • Underskriv
  • Scan og email eller fax